Tietosuojaseloste

X9 Ventures Group Oy pyrkii aina suojaamaan henkilötiedot parhaalla mahdollisella tavalla. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

X9 Ventures Group Oy

Y-tunnus: 3363307-4

Kolmihaarankatu 2D

33330 Tampere

+358 45 6717 427

2. Rekisteröidyt

X9 Ventures Group Oy:n rekisterissä on asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden yhteystiedot.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriimme tallennettuja yhteystietoja käytetään asiakkuuksien ja tilausten hallinnointiin, verkkokauppoihin tunnistautumiseen, suoramarkkinointiin, uutiskirjeisiin ja tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointimateriaalin lähettämiseen postilla, sähköpostilla tai puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

yrityksen nimi
y-tunnus
yhteyshenkilön nimi
yrityksen osoite
yhteyshenkilön sähköposti
yrityksen / yhteyshenkilön puhelinnumero
käyttäjätunnus ja salasana

Asiakastiedot

tiedot tilauksista, tarjouksista ja muista mahdollisista yhteydenotoista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

X9 Ventures Group Oy
Kolmihaarankatu 2D
33330 Tampere

Sähköposti: info@x9venturesgroup.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja asiakasyritystemme tilausten ja muiden yhteydenottojen perusteella saaduista tiedoista, jotka asiakas itse antaa. Tämä tapahtuu kanssakäymisestä sähköpostitse, puhelimitse, pyytämällä tunnukset ylläpitämiimme verkkokauppoihin tai jättämällä yhteydenottopyynnön verkkosivujen kautta. Yhteystiedot tallennetaan myös jos henkilö osallistuu järjestämiimme kilpailuihin tai kyselyihin tapahtumissa tai sosiaalisessa mediassa.

Keräämme myös yhteystietoja markkinointia varten yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja pidetään rekisterissä niin pitkään kuin se on välttämätöntä asiakassuhteen perusteella tai niin pitkään kuin laki määrää tietojen säilyttämisestä.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

8. Henkilötietojen käsittelijät

X9 Ventures Group Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

0
Ostoskorisi on tyhjä